Poodle Đực Vàng Mơ – Light Red male Poodle puppy

(Enghlish below)
Poodle Vàng Mơ – Red male Poodle
Bé Đực Poodle Vàng Mơ tìm nhà mới iu thương
Bé được gần 3 tháng tuổi – Tiny size
Đã được tiêm ngừa 2 mũi vaccins và tẩy giun 3 lần
Sức khỏe tốt, ăn giỏi, lanh lẹ quấn chủ
Bé được Bảo hành thuần chủng trọn đời và Bảo hành sức khỏe bệnh Carre/Parvo 7 ngày (1 đền 1)
Ba Mẹ đón bé được Poodle nhà Chang tư vấn hướng dẫn chăm sóc 24/7
Ba Mẹ iu con đón con tại 106A Nơ Trang Long P14 Bình Thạnh TpHCM
096 2822 096
0973 292 318

Cute Poodle babygirl – looking for forever home <3 About 3 monthsold 2 vaccins & 3 time deworming finished In good health - eat well, active Purebreed Garantee Carre/Parvo deseases in 7 days Advising 24/7 form Poodle nha Chang in taking care of her Address: 106A No Trang Long street, ward 14, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city Phone: 096 2822 096 - 0973 292 318

Mô tả

(Enghlish below)
Poodle Vàng Mơ – Red male Poodle
Bé Đực Poodle Vàng Mơ tìm nhà mới iu thương
Bé được gần 3 tháng tuổi – Tiny size
Đã được tiêm ngừa 2 mũi vaccins và tẩy giun 3 lần
Sức khỏe tốt, ăn giỏi, lanh lẹ quấn chủ
Bé được Bảo hành thuần chủng trọn đời và Bảo hành sức khỏe bệnh Carre/Parvo 7 ngày (1 đền 1)
Ba Mẹ đón bé được Poodle nhà Chang tư vấn hướng dẫn chăm sóc 24/7
Ba Mẹ iu con đón con tại 106A Nơ Trang Long P14 Bình Thạnh TpHCM
096 2822 096
0973 292 318

Poodle Vàng Mơ – Red male Poodle
Cute Poodle babyboy – looking for forever home <3 About 3 monthsold 2 vaccins & 3 time deworming finished In good health - eat well, active Purebreed Garantee Carre/Parvo deseases in 7 days Advising 24/7 form Poodle nha Chang in taking care of her Address: 106A No Trang Long street, ward 14, Binh Thanh district, Ho Chi Minh city Phone: 096 2822 096 - 0973 292 318 Xem thêm các bé cún yêu khác TẠI ĐÂY

Fanpage: Poodle nhà Chang
Instagram : Poodle nhà Chang